06 lokakuuta 2015

Elentreprenad! / Sähköurakoitsija!

För utförare av elarbeten finns krav på yrkeskompetens som regleras i lag.
Montering och reparation av alla fasta elinstallationer (elanläggningar) förutsätter s.k. elentreprenörsbehörighet (behörighet att utföra elarbeten).
Denna behörighet ansöks på Tukes.
 
Det mest centrala kravet för elentreprenörsbehörigheten är att en verksamhetsidkare som utför elarbeten i sin tjänst har en ansvarig ledare för elarbeten, som innehar ett tillräckligt behörighetsintyg.
 
Vi har fått Begränsad elbehörighet 1 (EB1B):
 
Begränsad elbehörighet 1 berättigar att arbeta som ledare för elarbeten för elmateriel och elanläggningar för högst 1000 V växelspänning och högst 1500 V likspänning och som driftsledare för elanläggningar för högst 20 kV nominell spänning, med undantag av hissarbeten.
 
Ifall ni vill kontrollera behörigheten innan ni anställer oss så tag kontakt per e-post så skickar vi en kopia på intyget.
 

Sähkötöiden tekijöille on säädetty laissa ammattitaitovaatimukset.
Kaikkien kiinteiden sähköasennusten (sähkölaitteistojen) rakentaminen ja korjaaminen edellyttävät ns. sähköurakointioikeuksia (oikeus tehdä sähkötöitä).
Tämä oikeus anotaan Tukes:ta.
 
Ollaan saatu Rajoitettu sähköpätevyys 1 (rS1):
 
Rajoitettu sähköpätevyys 1 oikeuttaa toimimaan enintään 1000 voltin vaihtojännitteisten ja 1500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkötöiden johtajan sekä enintään 20 kilovoltin nimellisjännitteisten sähkölaitteistojen käytön johtajan tehtävissä, lukuun ottamatta hissitöitä.
 
Jos haluatte tarkistaa pätevyydet ennen meidän palkkaamista, olkaa yhteydessä sähköpostitse niin lähetämme kopion todistuksesta.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti